Innovació i recerca

Jornades sobre innovació a l’ensenyament de la tecnologia

Jornada de Programació i Robòtica Educativa   

Base de dades de Llicències d’estudis retribuïdes

Accés al cercador

Llicències vinculades a l’àmbit de Tecnologia:

2007/08 Núria Francés Alamà La tecnologia en anglès és divertida 3 ESO
2007/08 Jordi Galí Trullenque Aprofitament acadèmic del teixit industrial de Palau-solità i Plegamans i les seves rodalies Sec.
2007/08 Francesc Garófano Montoro Laboratori Virtual Remot per a l’Educació Secundària Sec.
2006/07 Jaume Casasola Andiñach La tecnologia, pal de paller per a l’aplicació de metodologies interactives a l’ESO 1 ESO
2006/07 Jordi Miquel Jordan Arias Paisatges tecnològics al llarg del temps. La Seu Vella de Lleida ESO

BAT

2006/07 Francisco Sala Bassas El mètode ABP a l’ensenyament secundari. L’aprenentatge basat en problemes, un camí per a ensenyar i aprendre. Sec
2006/07 Alícia Serra de Larrocha La simulació, una bona eina per a l’aprenentatge significatiu? 1 ESO

2 ESO

2006/07 Albert Piñero Subirana Eines per a la recerca a l’ESO i al Batxillerat. Una proposta interdisciplinar sobre metodologia Sec.
2005/06 Roser Cussó Calabuig Tecnologia: gènere i professió Sec.
2005/06 José Antonio Terrassa Cardona La tecnologia en imatges ESO
2005/06 Joaquim Blesa Izquierdo Aprenentatge assistit per les tecnologies de la informació i comunicació a l’ESO amb l’aula d’informàtica mòbil 1 ESO

2 ESO

2003/04 M. Isabel Gomis Rabassa Integrem les ciències i la tecnologia a l’ESO a través del coneixement de processos de producció Sec.
2003/04 José Luís Gonzalvo Lacasa El recurs de l’aula taller. Una manera didàctica de treballar en les UAC del primer cicle de l’ESO 1 ESO

2 ESO

2002/03 Albert Josep Soler Martínez El Mètode de Projectes Tecnològics com un entorn favorable dintre de la contextualització de la Teoria de l’Activitat de l’Aprenentatge ESO
2001/02 Antoni Llort Colell Laboratori virtual d’electrònica i electrotècnia BAT

FP

2000/01 M. Francisca Guerola Soler L’energia solar fotovoltaica. Una eina per a l’estudi interdisciplinari de la sostenibilitat i la seva plasmació en el PEC i el PCC Sec.
1998/99 Mateu Fornós Gil Elaboració d’un projecte curricular de l’àrea de tecnologia a   l’ensenyament secundari obligatori vertebrat al voltant dels continguts de valors, actituds i normes ESO
1996/97 Xavier Bachs i Valldeneu Valors i models didàctics a l’àrea de tecnologia: el tractament dels continguts d’actituds, valors i normes, i els temes transversals a l’àrea de tecnologia de l’ESO. ESO