Museus

Canaletto “Santa Maria De la Salutte” (detall)

Museus XTEC

Pàgina web de la XTEC dedicada a recursos, concretament al llistat de museus que es recomanen, organitzats per temàtiques:

Ciències Socials Història Cultura Clàssica Educació Visual i Plàstica

Segueix l’enllaç.

MNAC

El Museu Nacional d’Art de Catalunya està ubicat al Palau Nacional de Montjuïc, construït per a l’Exposició Internacional de 1929. L’any 1934 va obrir les portes com a Museu d’Art de Catalunya, aplegant la col·lecció medieval. Posteriorment, el 1995, ja com a Museu Nacional d’Art de Catalunya, s’inauguren les sales noves d’art romànic i de manera successiva es va ampliant.

La web presenta diferents apartats. Els més destacats són:

Segueix l’enllaç.

Museo del Prado.

El Museu del Prado és un museu d’art considerat un dels millors museus d’art del món, especialment la seva pinacoteca, ja que té una gran col·lecció de pintura espanyola, italiana i flamenca. Situat a Madrid, és propietat del Ministeri de Cultura d’Espanya.

La pàgina web ofereix moltes coses interessants, articles, monogràfics, actualitat, vídeos,visita virtual a les obres que s’hi exposen a l’apartat “COLECCIÓN”…. però sobretot un apartat d’ educació en l’apartat “APRENDE”.

Segueix l’enllaç.

Museo Reina Sofía.

El Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia (MNCARS), més conegut com a Museu Reina Sofia, és el museu nacional espanyol d’art del segle XX.

En la seva web podem trobar: Exposicions, Activitats, Publicacions i a l’apartat “colección” podem veure totes les obres i realitzar un passeig virtual per les diferents sales del museu.

Segueix l’enllaç.

Musei Vaticani

Els Museus del Vaticà s’han considerat entre els més importants del món on es poden trobar obres mestres  des de l’època dels egipcis fins el  Renaixement.

Els Museus estan compostos de diverses seccions:

  • Museu Gregorià Etrusc
  • Pinacoteca
  • Museu Missioner Etnològic
  • Habitacions de Raffaello
  • Capella Sixtina

A la pàgina dels museus et permet fer una visita virtual per algunes de les obres més representatives que tenen dipositades.

Segueix l’enllaç.

British Museum

El Museu Britànic de Londres (British Museum) és el museu més important del Regne Unit i un dels més importants del món sobre història i cultura. El Museu Britànic alberga més de set milions d’objectes que il·lustren i documenten la història de les cultures humanes, des del seu naixement fins a l’actualitat, a partir de peces de tots els continents.

Amb l’empresa google ha engegat un projecte de museu virtual que permet seguir en una línia temporal obres representatives dels diferents continents en cada moment històric.

Segueix l’enllaç.

Share