WEBS

 

D’ART

arteHistoria

Pàgina web on podem trobar: obres, personatges, monuments, estils, vídeos, museus… i un munt de coses més.

Segueix l’enllaç.

Art History. Resources on the web

Pàgina on hi ha un recorregut per les representacions artístiques al llarg de la història de la humanitat, passant per totes les èpoques i amb una especial mirada per l’art asiàtic, africà i americà.

Segueix l’enllaç.

Historia/Arte

Enciclopèdia online de Belles Arts, amb obres (referenciades), artistes (biografiats), articles, moviments i uns buscadors per païssos/ museus molt interessants.

Segueix l’enllaç.

ArtCyclopedia

Guia d’art online, on trobarem tots els moviments artístics referits a la pintura. Ens permet buscar per estils i per autor i ens adreça a diferents museus on podem trobar els quadres referenciats.

Segueix l’enllaç.

Història de l’Arquitectura

És una pàgina amb els períodes i les obres més importants de la Història de l’Arquitectura. Conté els principals temes del Currículum d’Educació Secundària Obligatòria. D’aquí que vagi dirigida, especialment, als estudiants d’E.S.O. i Batxillerat. La visió que s’ofereix és bàsicament eurocentrista, ja que segueix el programa oficial de l’àrea de Ciències Socials.

Segueix l’enllaç.

Conèixer l’Art

Pàgina web de Frederic Chordà on es fa un recorregut al voltant de l’Art, la Pintura, l’Escultura i l’Arquitectura fent esment dels elements i de les característiques que distingeixen les diferents formes de representació artística.

Segueix l’enllaç.

D’HISTÒRIA

Ciències Socials Xtec

Pàgina web de la XTEC dedicada a recursos, concretament als de les Ciències Socials, organitzats per temàtiques.

 

Segueix l’enllaç. 

 

Diccionari Biogràfic de Dones

La dispersió i la fragmentació de la informació sobre les dones, la seva pràctica invisibilitat en obres de referència, com ara enciclopèdies i diccionaris, actuen com a elements desincentivadors per a la investigació i també per a la presència de dones i de les seves realitzacions en els mitjans de comunicació.

La Generalitat de Catalunya, el Consell de Mallorca i la Xarxa Vives d’Universitats van activar en 2010 aquest diccionari en línia d’accés públic i gratuït que ofereix un extens recorregut al llarg de la història dels territoris de parla catalana entre els segles I i XXI a través de 655 biografies. Un projecte que vol posar de relleu la participació de les dones en la història de la societat catalana

Segueix l’enllaç. 

Buixaweb

Pàgina web on trobem el temari de la Història del món contemporani i els d’Història contemporània d’Espanya i Catalunya. Tots els temes tenen un apartat introducció , vocabulari, personatges, cronologia i bibliografia. També disposa d’enllaços a moltes altres webs d’història.

Segueix l’enllaç. 

HistoTube

L’HistoTube és un projecte que té com a objectiu posar a l’abast de docents, alumnes i interessats per la història i el patrimoni una sel·lecció dels vídeos sobre aquesta temàtica que es poden trobar a la xarxa.

Segueix l’enllaç

En guàrdia.

Programa de ràdio amb Enric Calpena. Ho fa amb l’ajuda del catedràtic Josep Maria Solé i Sabaté, que explica les batalles, les aventures i les heroïcitats de la història, especialment la de Catalunya. Aquì podreu trobar tots els àudios dels programes.

Segueix l’enllaç. 

Ciències Socials en Xarxa. Sàpiens

Ciències Socials en Xarxa és un espai de divulgació que intenta apropar d’una manera didàctica el món de la història de les civilitzacions, la cultura i l’art a tots els lectors. Un blog que busca explicar la nostra història, com a catalans i com a ciutadans del món.

Segueix l’enllaç. 

Claseshistòria

Revista digital d’història iciències socials on hi ha un recull de: Mapes conceptuals, Textos històrics, Comentari de textos, Confecció d’un esquema, Confecció d’un mapa conceptual, Líneas de temps, Glossari, Audiovisuals i Exercicis interactius.

Segueix l’enllaç. 

Cinehistòria

Revista digital de cine, història i educació on podeu trobar informacions sobre: Congressos, Crítiques, Curiositats, Cursos,  Assajos, Entrevistes, Festivals, General, Mencions, Presentacions i Exercicis.

Segueix l’enllaç. 

Históriasiglo20

El lloc “Historiasiglo20” ha creat materials i recursos històrics per ser utilitzats en la xarxa i va portar poc a poc la idea d’un portal monogràfic sobre la història del sXX. L’agitada i dramàtica història del segle passat obre un amplíssim camp per a la reunió de recursos i materials susceptibles de ser utilitzats

Segueix l’enllaç. 

Historic cities

Aquesta web forma part del projecte de Historic Cities Center of the Department of Geography, the Hebrew University of Jerusalem and the Jewish National and University Library. La web està destinat a contenir mapes, literatura, documents, llibres i altres materials rellevants sobre el passat, el present i el futur de les ciutats històriques i per facilitar la ubicació de continguts similars a la web.

Segueix l’enllaç. 

Historiana

Pàgina web d’història en anglès on podem trobar: continguts històrics, activitats per l’aula, fonts i un constructor d’activitats per a poder compartir les pròpies experiències.

Segueix l’enllaç. 

EUROCLIO

Euroclio és una  Associació Europea d’Educadors d’Història és una associació de més de setanta associacions d’educadors de la història, del patrimoni i de la ciutadania i d’altres organitzacions que actuen en aquest camp.

Segueix l’enllaç. 

Memorial Democràtic.

És una institució pública que té per missió la recuperació, la commemoració i el foment de la memòria democràtica a Catalunya (1931-1980), en concret la Segona República, la Generalitat republicana, la Guerra Civil i les víctimes per motius ideològics, de consciència, religiosos o socials, així com la repressió a persones i col·lectius per part de la dictadura franquista —incloent-hi la llengua i la cultura catalanes—, l’exili i la deportació. Informació, llibres didàctics, tallers, notícies, exposicions en préstec …

Segueix l’enllaç. 

DE GEOGRAFIA

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Aquesta institució entra en funcionament l’1 de febrer de 2014. L’ICGC adopta la forma jurídica d’entitat de dret públic, i té personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa, tècnica i econòmica, i plena capacitat d’obrar en les seves funcions.

Les seves funcions són les relacionades amb l’exercici de les competències sobre geodèsia i cartografia i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya, i també les d’impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsòl,

Observatori del Paisatge de Catalunya.

L’Observatori del Paisatge de Catalunya és un ens d’assessorament de l’administració catalana i de conscienciació de la societat en general en matèria de paisatge. La seva creació respon a la necessitat d’estudiar el paisatge, elaborar propostes i impulsar mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya en el marc d’un desenvolupament sostenible.

A activitats hi podeu trobar:

Share