Suport professorat

En aquest apartat es recullen documents d’elaboració pròpia  i enllaços externs que des del CESIRE creiem que poden ser d’utilitat al professorat en el plantejament i desenvolupament de les classes de Ciències Socials a secundària i a Coneixement del Medi a primària.

CURRÍCULUM

MUSEUS

ARXIUS

WEBS

AUDIOVISUALS

REVISTES

LECTURES D’AULA