Treball de Recerca

El treball de recerca és un treball d’investigació que ha de realitzar l’alumnat de batxillerat, sota la direcció d’un professor/a – tutor/a.

Es pot emmarcar dins d’una matèria o  ser interdisciplinar.

En aquest apartat trobareu pautes metodològiques per la seva realització i, especialment, per una indagació que empri fonts d’arxiu.

El treball de recerca. XTEC.

Esquema de síntesi del procés de la recerca

La cerca de  documents en un arxiu o centre documental

Com fer una recerca a un arxiu? El fil dels documents

Propostes de Recerca amb documents de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

La documentació que es conserva a l’Arxiu Nacional de Catalunya ens ofereix la possibilitat d’estudiar les diferents vessants de la nostra història. Hi trobem la petjada dels grans fets i els grans personatges, però també la dels més humils, i ens permet entendre la tecnologia, la llengua, la literatura, l’economia, l’art, la política, la vida privada, els jocs, l’alimentació… i tantes altres facetes de les activitats i les vides dels humans que han acabat conformant la Catalunya d’avui.

A continuació us presentem un conjunt de propostes que us poden servir d’exemple de treballs de recerca que es podrien realitzar amb documentació de l’ANC. Aquests documents han estat elaborats en col·laboració amb el CESIRE.

 

Propostes de treballs de recerca de diferents entitats

Porgrama ARGÓ.

El Programa Argó ofereix assessorament i suport als estudiants de batxillerat i de cicles formatius en el seu pas a la universitat, actualització de coneixements per al professorat i la possibilitat de conèixer centres d’estudis, projectes i recerques que es fan a la UAB.

FORCES UB

Amb aquest projecte es vol facilitar la relació entre els diferents departaments de la UB i els centres de secundària per ajudar a realitzar el treball de recerca obligatori dels alumnes de batxillerat. Hi podeu trobar moltes propostes de TR.

 

Share