Recursos per a l’aula

La majoria de recursos per a l’aula elaborats pel CESIRE de l’àmbit de medi social i cultural estant recollits a l’ARC i es presenten en un web separat d’aquest però també depenent  del CESIRE. En aquesta secció també incorporem altres recursos d’utilitat com vídeos, applets destacats, …

ARC

L’ARC és un espai al servei dels mestres i del professorat per compartir propostes docents de qualitat associades a les competències bàsiques i al currículum. És una plataforma per compartir trossets d’aula, on qui vol pot fer aportacions i tothom pot prendre, adaptar i utilitzar el que necessita, acull propostes de procedència i estils diversos per tal de respectar i donar suport a diferents sensibilitats i necessitats docents. L’ARC utilitza el currículum com a organitzador de les propostes i, alhora, el posa en acció facilitant cerques a partir de continguts curriculars, de competències i de relacions interdisciplinars.

SDANC 

El Servei Didàctic de l’Arxiu nacional de Catalunya (treballant conjuntament amb el Departament d’Educació) ens proposa un conjunt de materials per treballar les ciències socials a través de les fonts d’arxiu.

Pòster Servei Didàctic

Segueix l’enllaç.

PAUTES METODOLÒGIQUES

FITXES DE TREBALL

TREBALL DE RECERCA

MALETES DIDÀCTIQUES

RECORDEM