Revistes de matemàtiques i didàctica de les matemàtiques

Us presentem un llistat de revistes dedicades a les matemàtiques i al seu ensenyament que es poden consultar total o parcialment en línia.


Revistes de didàctica de les matemàtiques

 • NOU BIAIX. Publicació conjunta de la FEEMCAT (Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya) i la SCM (Societat Catalana de Matemàtiques). Es publiquen un parell de números a l’any. Es rep de forma gratuïta sent soci o sòcia de qualsevol de les associacions de FEEMCAT(ADEMGI, Ass. de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals, APaMMsABEAM). Es poden consultar en línia tots els articles anteriors a l’any en curs. (Web de la revista)

 • SUMA. Publicació de la FESPM (Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemàtiques). Es publiquen tres números a l’any. Es rep de forma gratuïta sent soci o sòcia de qualsevol de les associacions de la FESPM, entre les que està FEEMCAT (ADEMGI, Ass. de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals, APaMMsABEAM). Es poden consultar en línia tots els articles apareguts en els dos anys anteriors a l’any en curs(Web de la revista)

 • UNO. Editada per GRAÓ. Es publiquen tres números a l’any i un article o dos de cada número es pot consultar gratuïtament. La subscripció anual inclou, a més, un llibre de la Biblioteca UNO i l’accès digital a tot el fons de la revista. (Web de la revista)

 • UNIÓN. Revista digital gratuïta publicada per la FISEM (Federación Iberoamericana de Educación Matemática). Es publiquen 4 números anuals. (Web de la revista)

 • EDMA 0-6 EDUCACIÓN MATEMÁTICA EN LA INFANCIA. Revista electrònica, semestral i gratuïta de didàctica de les matemàtiques per a Educació Infantil i Primària. Està editada pel Grup Complutense de Recerca en Didàctica de les Matemàtiques. (Web de la revista).

 • REDIMAT. Revista de Investigación en Educación Matemática és una revista electrònica quatrimestral editada per l’Editorial Hipatia que publica treballs empírics i teòrics originals, basats en investigacions científiques, amb diversos enfocaments teòrics i metodològics. (Web de la revista)


Revistes de matemàtiques

 •  SCM / NOTÍCIES. Revista que es publica dos cops l’any i es distribueix gratuïtament entre els socis. Es pot consultar també en format digital. (Web de la revista)

 • BUTLLETÍ DE LA SCM. es publica un volum anual dividit en dos números. Es pot consultar en versió digital. (Web del butlletí)

 • LA GACETA DE LA RSME. Publicació de la Real Sociedad Matemática Española. Es poden consultar tots els números digitalment excepte els dos més recents. Se’n publiquen quatre números anuals. (Web de la revista)

 • MATERIALS MATEMÀTICS. Revista electrònica de divulgació matemàtica editada pel Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es publica un volum per any consultable en línia. (Web de la revista)

 • REVISTA ESCOLAR DE LA OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE MATEMÁTICA. Revista digital per a ús d’alumnat i professorat d’educació secundària (Web de la revista)

 • MATEMATICALIA. Revista digital de divulgació matemàtica que es va publicar entre els anys 2005 i 2011. Es van publicar entre 4 i 5 números anuals i tots es poden consultar en format digital. (Web de la revista)

Share