Formació interna de centre (FIC)

La formació interna de centre (FIC) recull la tradició de treball intern que els centres porten a terme des de fa molts anys. Té com a finalitat contribuir a l’actualització metodològica del professorat dels centres, donant valor a la seva experiència i saber, per afavorir l’increment de l’èxit educatiu de l’alumnat. Podeu trobar més informació sobre aquest model formatiu en aquest enllaç.

Hi ha tres itineraris guiats d’educació infantil i primària i dos de secundària dedicats a l’educació matemàtica i que tenen, a l’Ateneu, els materials de formació en obert. Poden ser interessant consultar, encara que no s’estigui fent la FIC, els documents qualificats com a “material de formació”.

Educació Infantil i Primària

Educació Secundària

Share