Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor (AraMat)

Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor, és un curs de formació adreçat a professorat d’Educació Primària en el qual, a partir de propostes de d’activitats d’aula, es treballa per ajudar al professorat a ampliar el seu coneixement matemàtic en allò que té relació amb l’aprenentatge de l’alumnat. Des del convenciment que si sabem més matemàtiques es pot planificar millor l’aprenentatge, preveure les dificultats que poden sorgir i, per tant, ajudar a superar-les i fer més connexions entre continguts matemàtics, s’ha planificat el curs prioritzant per als dos primers mòduls aquells continguts que tenen més incidència en el treball diari a l’aula.

Fins al curs 2019-20, i des del 2015-16, s’han realitzat, o s’estan realitzant, cinc mòduls formatius:

  • Els mòduls dedicats als coneixements matemàtics (Continguts bàsics de matemàtiques i Més continguts de matemàtiques) estan  dividits en cinc sessions relacionades amb els blocs de continguts del currículum (Numeració i càlcul, relacions i canvi, espai i forma, mesura, estadística i atzar). Aquest projecte de formació presencial, sota el nom d’AraMat, es va iniciar el curs 2015-16 a diferents zones territorials. Durant els cursos 2017-18 i 2018-19 s’han implementat tres mòduls nous.
  • El mòdul Competències matemàtiques està centrat en els processos (dimensions competencials)
  • El mòdul Referents de centre en Matemàtiques s’orienta més a la formació de mestres de referència en matemàtiques als centres.
  • El mòdul Matemàtiques a la franja 0-8 està dedicat a l’etapa d’aquesta franja d’edats.
  • Dels mòduls dedicats a continguts s’han publicat els materials de formació. Hi podreu trobar petites presentacions i vídeos curts on es mostren les activitats, exemplificacions de gestió i, en alguns casos, produccions d’alumnes. Aquests materials han estat adaptats partint del que s’ha utilitzat a les sessions presencials. Els vídeos han estat realitzats a les sessions de formació realitzades a Barcelona durant el primer trimestre del curs 2017-18. S’està preparant la publicació del mòdul sobre competències.


Exemple de vídeo del material de formació

Share