Salut

MALALTIES

Els nens i les nenes que presentin símptomes de malaltia s’avisarà a la família: febre, trastorns intestinals (diarrees, vòmits) polls, conjuntivitis o davant d’un cop al cap o una caiguda important o malestar general

En cas d’accident que requereixi anar a un centre hospitalari, s’avisarà la família. Si no es localitza, anirem a l’ambulatori en taxi i a l’hospital en ambulància.

És molt important que l’escola tingui els telèfons actualitzats. Davant de qualsevol canvi, comuniqueu-lo al tutor/a i a l’Administració.

POLLS

És habitual el contagi d’aquest paràsit als centres escolars. Des de l’escola no donarem notes cada cop que es trobin polls. Cal que les famílies revisin regularment els caps del seus fills i filles. Davant de contagi trucarem a les famílies. El nen o la nena ha de quedar-se a casa fins que no tingui cap paràsit. Cal que sempre traieu manualment els ous i els polls, i que feu el tractament corresponent

MEDICAMENTS

A l’escola no està permès de donar ni portar cap tipus de medicament als alumnes. Intenteu fer coincidir les preses fora de l’horari escolar.

En cas que la presa s’hagi de fer necessàriament en horari escolar, caldrà que la família porti:

  • Un informe mèdic on consti l’horari de les preses, la durada del tractament i les dosis.
  • La família ha de signar una autorització on consti que autoritza una persona determinada (tutor/a, monitor/a) a donar el medicament.
  • Sempre caldrà lliurar el medicament i l’informe a un adult del centre (Infantil i Primària) a Consergeria, a Direcció, al tutor o tutora o a la coordinadora de menjador.
  • Si la presa ha de ser durant l’hora de dinar cal fer aquesta gestió amb la coordinadora de menjador (de 8:30 a 9:30 al menjador de l’escola).