Monogràfic: projecte global d’escola

Cada curs escolar ens plantegem un tema d’interès general, bé per la seva importància, bé per la seva actualitat, que és treballat per tot l’alumnat del centre i durant tot el curs.

El tema es considera de manera transversal i des de totes les àrees. El professorat planifica activitats molt diverses des de la plàstica a les màtemàtiques, des de la llengua extrangera a la música, totes elles relacionades amb el tema general.

La feina realitzada durant el curs acaba concretant-se en una gran exposició de treballs distribuïts per diversos espais de l’escola i realització de tallers, xerrades i activitats musicals, teatrals, plàstiques… amb un contingut molt lúdic i sempre relacionades amb el tema triat.

Curs 2019/20: SALVEM EL PLANETA

Curs 2018/19: La volta al món

Curs 2017/18: El cinema

Curs 2016/17: El circ