Seguretat Viària

La Policia Local de Mataró duu any rera any a les escoles de la ciutat, una important labor preventiva en matèria de seguretat vial. Els tallers d’educació vial impartits entre els alumnes de primària, els ajuden a formar-los com vianants, conductors de bicicletes i passatgers de vehicles, a més se’ls facilita millor un coneixement del seu entorn més pròxim, tot això enfocat a conèixer els possibles perill i com evitar-los. L’Educació Viària és un procés continu que abasta a totes les edats. Els seus objectius específics variaran en funció de les característiques de cada edat.

Tallers i activitats:

2n: El bon vianant.

3r: Els bombers

4t: Ús del transport i serveis públics

5è. La bicicleta, el meu primer vehicle

6è: Xerrada sobre el bullying
Policia