Preinscripció escolar curs 2020-2021

Oferta definitiva de places (7/7/2020)

Publicació de l’oferta definitiva de places

Llistat alumnes assignats (7/7/2020)

Publicació del llistat dels alumnes assignats al centre.

Informe alumnes preinscrits (7/7/2020)

Publicació de l’informe d’alumnes preinscrits. Cliqueu aquí.

Publicació de la llista d’espera (7/7/2020)

Avui dia 7 de Juliol es publica la llista d’espera del centre. Cliqueu aquí.

Publicació llista barem definitiu (11/06/2020)

Avui dia 11 de juny ha sortit publicada la llista amb el barem definitiu i ordenada. Cliqueu aquí. El número de desempat és el 33.386 

Publicació de la llista provisional

Avui dia 29 de maig ha sortit publicada la llista provisional de sol·licituds de les famílies que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem provisional. Podeu consultar-la clicant aquí.

———-

El Departament d’Educació ja ha publicat les dates de preinscripció escolar per al proper curs. Es farà de manera telemàtica entre el 13 al 22 de maig. En casos excepcionals (per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica) es podrà fer presencialment, amb l’enllaç de cita prèvia.

Oferta de places inicials

DADES DE CONTACTE I ENLLAÇOS

Email: a8059810@xtec.cat

Codi de centre: 08059810

Cita prèvia: Enllaç a l’aplicatiu

Atenció telefònica: del 19 al 22 de maig de 9 a 11h al telèfon 93 779 88 42 o al mòbil 633 731 859

Sol·licitud:     Enllaç al document PDF

 

DATES I HORARI DE PREINSCRIPCIÓ
FASE DATA HORA
Telemàtica Des del 13 al 22 de maig (24 hores)
Presencial Des del 19 al 22 de maig (de 9 a 11h)
PROCEDIMENT TELEMÀTIC
 • Tot el procés es fa per internet, correu electrònic o telèfon.
 • No cal presentar la documentació en paper al centre.
 • S’ha d’enviar el resguard de la sol·licitud si es fa amb suport informàtic (o la sol·licitud si es fa amb el PDF) i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica del centre demanat en primera opció.
PROCEDIMENT PRESENCIAL
 • El temps ha de ser el mínim possible (passats 15 minuts es dona una nova cita prèvia).
 • Només pot assistir una persona
 • La sol·licitud s’ha de portar emplenada des de casa.
 • Cal portar els originals i les fotocòpies de tota la documentació necessària al centre.
 • Les mesures organitzatives i de prevenció establertes són d’obligat compliment per a tothom.

MESURES ORGANITZATIVES I DE PREVENCIÓ PER LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL
 • Hi haurà un màxim de 3 persones d’atenció al centre.
 • Ha de venir el menor nombre de persones possible (preferiblement una sola persona).
 • S’ha de venir puntual a l’hora que s’ha sol·licitat la cita prèvia.
 • És obligatori l’ús de mascaretes (si no en porteu, us donarem una).
 • L’accés al centre es limitarà als espais necessaris (no es podran fer visites guiades).
 • No es pot compartir cap material d’oficina (us haureu de portar un bolígraf).
 • S’han de respectar totes les normes de prevenció: circulació pels espais, distància de 2 metres i qualsevol mesura de seguretat en general respecte la covid-19.
DOCUMENTACIÓ
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA (IDENTIFICATIVA)
 • Llibre de família (totes les pàgines escrites).
 • DNI de la persona sol·licitant.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, el certificat o volant municipal de convivència.
 • DNI de l’alumne o alumna.
 • TSI (targeta sanitària individual).
 • Carnet de vacunacions.
DOCUMENTACIÓ OPCIONAL (ACREDITATIVA)
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/aris de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania RGC.
 • Quan s’al·lega el lloc de treball, a efectes de proximitat, cal presentar còpia del contracte laboral o certificat emès a l’efecte per l’empresa.
 • Certificat de discapacitat de la persona que al·lega.
 • Família nombrosa o monoparental.
 • En el supòsit de canvi de residència derivat d’actes de violència de gènere, caldrà presentar la documentació acreditativa de la circumstància.

En el cas de dubtar sobre la veracitat de la documentació presentada o si falta algun document, el centre pot requerir la presentació de la documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades.

 

Calendari de la preinscripció 2020-2021

Fases de la preinscripció Dates
Presentació de sol·licituds amb suport informàtic​ Del 13 al 22 de maig
Presentació de sol·licituds amb cita prèvia​ Del 19 al 22 de maig
Presentació de documentació Fins al 25 de maig
Publicació de les llistes amb el barem provisional 29 de maig
Presentació de reclamacions al barem provisional Del 2 al 5 de juny
Resolució reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds) 8 de juny fins a les 15h
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 9 de juny
Sorteig 9 de juny
Publicació de llistes ordenades definitives 11 de juny
Ampliació de peticions –per aquells que necessiten assignació d’ofici i no s’han assignat per petició original- (famílies) Del 26 al 29 de juny
Publicació de l’oferta final 6 de juliol
Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera 7 de juliol
Matrícula Del 13 al 17 de juliol
Finalització de la matrícula Del 20 al 27 de juliol
Gestió de la llista d’espera Des de la finalització fins al 8 de setembre

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de la Generalitat: www.gencat.cat

L’alumnat que no formalitzi la matrícula en aquest període es considera que renuncia a la plaça adjudicada.