Instal·lacions

Físicament, l’escola està distribuïda en dos blocs d’edificis comunicats entre ells, en una mitja planta s’hi troba el menjador escolar i en un edific annex s’hi troba el gimnàs, les diferents zones d’esbarjo i l’hort escolar.

 • Edifici principal: 

  • Consergeria
  • Direcció i administració
  • Aules d’educació infantil
  • Aula polivalent / PDI
  • Aula de plàstica
  • Aula de racons/ joc simbòlic
  • Sala de psicomotricitat / dormitori de P3
  • Sala de reunions
  • Zona d’esbarjo d’educació infantil
 • Edifici de primària:

Aquest sector està distribuit en tres plantes:

Planta 1

  • Aules de cicle inicial: 1r i 2n
  • Aula de música
  • Aula polivalent / desdoblaments
  • Biblioteca

Planta 2

  • Aules de cicle mitjà: 3r i 4t
  • Sala de mestres
  • Aula de religió
  • Aula d’educació especial
  • Aula de ciències

Planta 3

  • Aules de cicle superior: 5è i 6è
  • Aula d’informàtica
  • Aula de corners d’anglès
  • Aula d’anglès