Calendari del curs

Inici de les classes:

14 de setembre de 2020

Finalització de les classes:

22 de juny de 2021

Horari a l’educació infantil i primària:

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h amb entrades esglaonades per nivells. Per a més informació consulteu el pla d’actuació de centre per aquest curs 2020-2021.

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels tres primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.

Jornada continuada:

21 de desembre del 2020 i del 7 al 22 de juny del 2021.

L’horari de la jornada continuada és de 9 a 13h. Els alumnes que utilitzin el servei de transport sortiran a les 15h i els que utilitzin el servei de menjador surtiran a les 15.30h.

Vacances escolars:

Nadal: del 22 de desembre del 2020 al 7 de gener del 2021, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 29 de març del 2021 al 5 d’abril de 2021, ambdós inclosos.

Dies festius i de lliure disposició:

2 de novembre del 2020

7 de desembre del 2020

12 de febrer del 2021

30 d’abril del 2021

24 de maig del 2021

Descarrega el calendari: calendari escolar 2020-2021