JUNTA DIRECTIVA AMPA CEIP VINYA DEL SASTRET

Som un Grup de pares i mares que ens presentem per a formar un AMPA Participativa i Transparent, en l’Assemblea que va tenir lloc el 19 de novembre de 2018 per a formar una nova Junta d’AMPA de l’Escola Vinya del Sastret.

Presidència: Montse Salmerón

Secretaria: Manel Martínez

Tresorera: Meritxell Pérez

Vocals: Anna Salmerón, Dídac Puigmitjà, Gemma Pérez, Isa Caña, Irene Núñez, Laura Halminen, Mari Auge, Núria Pérez, Olga Rosales, Raquel Navarro, Vero Cano.

PROJECTE PER A UN AMPA PARTICIPATIVA I TRANSPARENT

PRESENTACIÓ:

Aquest projecte el presentem un grup de pares i mares que, després de pensar-lo molt, hem decidit que volem tirar endavant aquest projecte d’AMPA participativa, dinàmica i transparent on totes les idees i opinions siguin benvingudes i que es vetlli per conèixer les necessitats que puguin afectar en el dia a dia als nostres fills a l’escola, tant en horari lectiu com en horari extraescolar.

Som conscients que aquest propòsit comporta un gran esforç i per això hem volgut reunir el major nombre possible de pares i mares interessats a seguir el treball ja existent i crear noves propostes, comprometent-nos a dur-lo a terme amb eficàcia i responsabilitat.

OBJECTIUS:

El nostre objectiu principal és crear un AMPA dialogant, oberta a noves idees i a crítiques constructives.

Volem aconseguir un clima de confiança en el que tots els possibles dubtes i consultes referents a les activitats que gestiona l’AMPA arribin als membres de la Junta per a resoldre’ls amb eficàcia.

EVOLUCIÓ DEL PROJECTE:

El projecte es desenvoluparà a través de Pares/Mares delegats de classe, persones que ajudaran a fer arribar la informació a tots els cursos i fer arribar a la Junta tots els dubtes, a més de garantir la difusió de les novetats i informacions de l’AMPA a tota l’escola.

Això sense oblidar que tots els pares i mares interessats en qualsevol projecte poden formar part de les Comissions.

Vetllarem perquè en general, la comunicació sigui constant i clara.

En una escola com la nostra, l’AMPA té un pes important, ja que d’ella depenen la gestió dels espais i el temps fora d’horari lectiu (menjador i pati, extraescolars, festes…).

Som conscients que, precisament en aquests moments, és on sol haver-hi més incidents, però també són espais que complementen i donen valor afegit a l’educació dels nostres fills.

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS:

Treballem perquè les extraescolars que s’ofereixen siguin diverses i educatives.

Seguirem amb aquelles activitats que estan funcionant i recollirem suggeriments tant d’activitats com d’horaris, per a gestionar possibles incorporacions de cara al següent curs.

Responsable i membres: Vero Cano, Núria Pérez

Contacte: extraescolars.vinyadelsastret@hotmail.com

COMISSIÓ DE MENJADOR:

La finalitat principal és obtenir la màxima qualitat, tant en el menjar com en l’atenció que reben els nostres fills, durant la seva estada en el menjador, transmetent tota la informació imprescindible als pares/mares.

Treballem per a aportar solucions i alternatives pel tram horari de menjador, perquè sigui una espai on s’estableixin relacions positives.

Responsable i membres: Gemma Pérez, Montse Salmerón, Dídac Puigmitjà

Contacte: menjador.vinyadelsastret@hotmail.com

COMISSIÓ DE BANC DE LLIBRES:

Es gestiona tot el relacionat amb els llibres que es reben des de l’escola.

Es controla mitjançant llistats aportats per la Direcció del centre, com i quan recollir els llibres corresponents.

Així mateix, es revisen, preparen i distribueixen corresponentment, seguint el protocol habitual, marcat pel centre educatiu.

Responsable i membres: Junta de l’AMPA

Contacte: bancdellibres.vinyadelsastret@hotmail.com

COMISSIÓ DE FESTES:

Promoure l’assistència i l’interès de pares/mares a continuar realitzant les festes tradicionals (Castanyada, Carnestoltes, Festa Final de Curs…), a més de la seva implicació en l’organització i/o desenvolupament d’aquestes, moment que ens brinda l’oportunitat de conèixer a les famílies, a més de la possibilitat de compartir amb els nostres fills el seu espai habitual.

Responsable i membres: Isa Caña, Raquel Navarro

Contacte: festes.vinyadelsastret@hotmail.com

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ:

La comunicació AMPA – Famílies s’ha millorat a través dels pares/mares delegats de classe i es realitza seguiment de les comunicacions pels mitjans existents.

Es gestiona la nostra aparició en Xarxes Socials, per exemple en Instagram podeu localitzar-nos com: @AmpaVinyadelSastret

Responsable: Mari Auge

COMISSIÓ DE TRESORERIA:

Ens encarreguem de vetllar per la transparència en els comptes i detallar al màxim Ingressos/Despeses, deixant reflectit tot l’existent.

Es concretaran les aportacions que l’AMPA realitza en altres projectes.

Responsable i membres: Meritxell Pérez, Olga Rosales, Anna Salmerón

Contacte: tresoreria.vinyadelsastret@hotmail.com

COMISSIÓ DE SOLIDARITAT:

Des de la comissió de solidaritat neix la idea d’elaborar un projecte on anar de la mà amb el de l’escola.

Aprofitant que aquest any és salut i sostenibilitat vàrem considerar que el projecte TAPONES PARA UNA NUEVA VIDA de la Fundació Seur era el que més encaixava.

Es tracta de donar l’oportunitat de finançament per a tractaments de malalties minoritàries, que no queden coberts per la Seguretat Social o bé finançament de pròtesis amb costos elevats, que les famílies no poden afrontar.

Aquest finançament es fa mitjançant el reciclatge dels taps de plàstic.

És la recicladora la que emet els xecs a les famílies que ho necessiten.
Amb aquest projecte fem consciència de la solidaritat i la sostenibilitat per un món millor

Responsable i membres: Raquel Navarro i tots els Membres de l’AMPA

Contacte: solidaritat.vinyadelsastret@hotmail.com

COMISSIÓ DE MOBILITAT:

La comissió de la mobilitat de l’AMPA de l’escola Vinya del Sastret va ser creada al setembre del 2019 i té per objectiu la creació d’un entorn escolar on els nens puguin accedir de forma segura, sana, sostenible i més autònoma. Els 4 pilars del projecte són:

1. SEGURETAT – Millorar la seguretat viària de l’alumnat

2. SALUT – Promoure un estil de vida saludable a través de la mobilitat activa

3. AUTONOMIA – Fomentar l’autonomia infantil

4. SOSTENIBILITAT – Reduir l’impacte ambiental dels desplaçaments

Responsable i membres: Laura Halminen i tots els Membres de l’AMPA

Contacte: mobilitat.vinyadelsastret@hotmail.com

COMISSIÓ PER A LA CONVIVÈNCIA:

“L’escola és el reflex de la societat i, alhora, és un espai privilegiat on tots els ciutadans i

ciutadanes adquireixen uns coneixements i uns hàbits de socialització i de relació amb els

altres. Un dels seus objectius bàsics ha de ser ensenyar i aprendre a viure i conviure; s’ha de

fomentar i liderar la convivència, tant a l’interior del centre educatiu com al seu entorn

immediat (…)”, aquesta és una de les premisses que incorpora el Projecte per a la Convivència del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i una cosa en el que tots hem de col·laborar. Des de l’AMPA així es creu i així s’aplicarà.

Responsable i membres: Laura Halminen, Manel Martínez, Montse Salmerón, Gemma Pérez

Contacte: convivencia.vinyadelsastret@hotmail.com

COMISSIÓ NEGOCIADORA:

Es farà un seguiment actiu de les ajudes i subvencions que pugui aportar qualsevol organisme públic o privat, per a poder millorar infraestructures o materials i aportarem noves iniciatives.

Responsable i membres: Irene Núñez, Gemma Pérez, Isa Caña, Manel Martínez

Contacte: tramitacions.vinyadelsastret@hotmail.com

En resum, volem un AMPA realment Participativa, que hi hagi molts pares i mares que s’interessin per tot el que representi un benefici pels seus fills/es i així col·laborar tots, juntament amb l’escola, al fet que els nostres fills disposin de tot el que provoqui que siguin feliços, bones persones i competents amb el món que els envolta.

Per a acabar, creiem que des de l’AMPA cal animar a la resta de pares i mares a sumar-se a les Comissions que, finalment, són les que gestionen i fan el treball.

La falta de voluntaris és un problema endèmic amb el qual hem d’acabar si volem que tots aquests objectius (i tots els que vosaltres proposeu) es puguin dur a terme.

Aquesta Junta vol treballar activament per a intentar que se sumi tota la gent necessària per a fer de la nostra escola un exemple.

Gràcies,Instagram: @AmpaVinyadelSastret

Teléfono: 693738937

Correo electrónico: ampa.vinyadelsastret@hotmail.com