Salut

La salut és un afer individual però també social, col·lectiu i ambiental. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com l’estat complet de benestar físic, mental i social i no només com l’absència de malalties. Aquest concepte de salut també incorpora una manera d’afrontar la vida amb una actitud vital, de plenitud amb nosaltres mateixos i amb la gent que ens envolta, acceptant el nostre cos, la nostra manera de ser, les nostres limitacions i mantenint la mateixa actitud vers els altres. Els alumnes han de ser responsables conscients i actius de tenir cura de la seva salut.
Conèixer i cuidar el cos des d’una perspectiva integral i incorporar hàbits que combinin equilibradament l’alimentació, l’activitat física, la higiene corporal i postural i el descans facilitarà als alumnes poder viure de manera cada cop més saludable. En aquest sentit, cal contribuir que els alumnes incorporin la pràctica regular d’activitats físiques de manera autònoma com a hàbit saludable al llarg de la vida i també que adoptin actituds crítiques davant de pràctiques i estereotips socials no saludables. Els hàbits saludables no són simples informacions o coneixements que s’hagin rebut sinó que han de ser un conjunt d’actituds i maneres de fer que es duguin a la pràctica de manera mantinguda en el temps.
Recursos:

L’alimentació

L’activitat física

La higiene corporal i postural

El descans