Instal·lacions

El curs 2013-2014 vam inaugurar l’edifici de primària, que completava l’edifici d’infantil, inaugurar prèviament 2 cursos abans.
L’escola compta a a 18 aules de classe (6 d’infantil i 12 de primària), aula de música, 2 aules d’anglès, 1 aula de Educació Especial, 1 aula d’audició i llenguatge, 1 biblioteca, 1 aula multi-usos, 1 sala de psicomotricitat, 1 gimnàs, 1 ampli menjador, diferents despatxos de direcció i secretaria i un pati ampli i amb espais diferenciats.