Escola Vila-romà: un bon lloc on créixer

 

Hort escolar

Pissarres digitals

Aula de Música

Pavelló esportiu

Espai de logopèdia

Aules d’English

Sala de Psicomotricitat

Aula de Ciències

Menjador

Biblioteca

Aules obertes al medi natural

30 espais d’aprenentatge

4 zones d’esbarjo