Escola Vila-romà: un bon lloc on créixer

Hort escolar
Pissarres digitals
Aula de Música
Pavelló esportiu
Espai de logopèdia
Aules d’English
Sala de Psicomotricitat
Aula de Ciències
Menjador
Biblioteca
Aules obertes al medi natural
30 espais d’aprenentatge
4 zones d’esbarjo

Els alumnes protagonistes del seu aprenentatge

A l’escola apostem per fer que els alumnes es converteixin en els veritables protagonistes del seu aprenentatge. Sempre acompanyats i guiats pels seus mestres.