Preinscripció 2020-2021

 

PREINSCRIPCIÓ d’Infantil, Primària i ESO del 13 al 22 de maig.

 

 • Es podrà fer de manera telemàtica i no presencial des del dia 13 i fins el 22 (en breu tindrem l’enllaç al formulari).

 

 • Excepcionalment, es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22 de maig a la secretaria de l’edifici nou.
  • L’horari serà de 9:00 a 13:00 (preferiblement dimecres 20 i divendres 22)
  • Cal demanar cita prèvia al 693101657 / 977688352 o a preinscripcio@ulldevent.cat
  • Procureu portar la sol·licitud de preinscripció ja omplerta (sol·licitud de preinscripció) i la documentació necessària impresa.

Podeu consultar l’oferta inicial de places.

Podeu contactar amb nosaltres:

693101657 / 977688352 de 10:00 a 13:00

Mail: preinscripcio@ulldevent.cat / e3000597@xtec.cat

 

Preinscripció presencial amb seguretat

Per a les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial, cal tenir en compte:

 • Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • S’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. Si s’ha d’omplir al centre convé portar el propi bolígraf.
 • Es recomanable portar mascareta i guants.
 • No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

 

D’altra banda, s’estableix la neteja diària dels espais, la ventilació periòdica de les instal·lacions; la instal·lació de mampares de protecció per als treballadors -i quan això no sigui possible, garantir al màxim la protecció individual dels treballadors-; i l’ús de mascaretes quirúrgiques, de pantalles protectores facials i de guants per personal que faci atenció al públic, així com de gel hidroalcohòlic.

 

 

Documentació que s’ha d’enviar / presentar per fer la preinscripció

 

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
 • A la documentació que s’indica hi podeu afegir el canet de vacunes, que s’ha de presentar durant la matrícula, i així us estalvieu el tràmit en aquell moment.

 

 

Documentació acreditativa a efectes de puntuació:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/

 

 

Horari de secretaria

De 9:00 a 13:00 Secretaria edifici nou de l’escola (Avd. Baix Penedès s/n).

 

 

Calendari de preinscripció i matrícula Curs 2020-2021
Publicació de l’oferta inicial
Oferta inicial de places
Presentació de sol·licituds telemàtiques
Del 13 al 22 de maig
Presentació de sol·licituds presencials
Del 19 al 22 de maig
Aquells que empleneu la sol·licitud a través d’Internet, caldrà que envieu el resguard i la resta de documentació a preinscripcio@ulldedevent.cat
Publicació llistes amb el barem provisional 29 de maig
Presentació de reclamacions del 2 al 5 de juny
Publicació de les llistes amb el barem definitiu, una vegada resoltes les reclamacions 9 de juny
Sorteig del número per al desempat 9 de juny
Publicació de llistes ordenades definitives 11 de juny
Publicació de l’oferta definitiva de places 6 de juliol
Publicació de la llista d’admesos 7 de juliol
Període de matriculació

(trucar a l’escola per confirmar la plaça)

Del 13 al 17 de juliol