Acords Consell Escolar

Acta de la reunió del Consell Escolar de l’Escola Torre Roja

Data: 20 d’octubre de 2020

Horari: 17:30

Lloc: Reunió telemàtica

Acords

 1. Es fa una lectura de la Memòria del Curs 2019-2020, el qual ha estat marcat per l’aparició de la Covid-19.
 2. Es presenta el Pla Anual 2020-21, que s’ha elaborat a partir de la memòria del curs passat i fent les esmenes necessàries partint de la realitat en què els alumnes han arribat a inici de curs, tant a nivell pedagògic com emocional.
 3. S’aprova l’increment de 13 cèntims en els menús diaris de Menjador.

Acta de la reunió del Consell Escolar extraordinari de l’Escola Torre Roja

Data: 4 de setembre de 2020

Horari: 10:30

Lloc: Reunió telemàtica

Acords

 1. Es presenten les modificacions al Pla d’organització de centre curs 2020-2021. Punts afectats:

Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut

   • 3.2. Mesures de prevenció personal

Organització de centre

   • 4.2. Horari
   • 4.3. Fluxos de circulació
   • 4.8. Alumnat

Espais i serveis complementaris

   • 5.6. Extraescolars

Documents annexos

   • Llista de comprovació de símptomes per a les famílies
   • Justificant d’absència

2. S’aprova el Pla d’organització provisional de centre curs 2020-2021, recordant que hi haurà noves modificacions a mida que canviïn les mesures i recomanacions sanitàries.


Acta de la reunió del Consell Escolar de l’Escola Torre Roja

Data: 20 de juliol de 2020

Horari: 17:00

Lloc: Reunió telemàtica

Acords

 1. Es presenta el nou Equip Directiu.
 2. S’aprova el Calendari escolar del proper curs 2020-2021amb les festes de lliure disposició, les festes locals i els horaris de jornada intensiva del 21 de desembre i del 7 al 22 de juny.
 3. S’aprova el Pla minimitzat d’entrades i sortides, l’entrada esglaonada de P3 els primers dies de curs (14 al 18 de setembre) i els torns de pati.
 4. S’aprova el Pla d’Organització complet per al curs 2020-21.
 5. Es resolen dubtes sobre l’ús de la mascareta en els centres escolars.

Acta de la reunió del Consell Escolar de l’Escola Torre Roja

Data: 05 de febrer de 2020

Horari:  16:45

Acords:

 1. S’aprova el pressupost econòmic de l’any 2020.
  1. Comissió de selecció de la directora del centre:
  2. Es designa un membre del Consell escolar, sector famílies, per formar part de la selecció de la directora del Centre és la Immaculada Bernial Bosch i com a substituta la Cristina García Torres.
 2. S’informa de l’ampliació d’una sortida d’Educació Infantil a Sant Antoni de Vilamajor per a veure l’exposició Geganters de Vilamajor.
 3. S’informen de les activitats artístiques que es portaran a terme durant la Setmana Cultural:
  • Mural a la paret dels elements més emblemàtics de Sant Pere, on tots els alumnes de l’escola participaran pintant el mural.
  • M’expliques Sant Pere? Activitat on es farà una pinzellada de la història de Sant Pere.
  • Danses Medievals, activitat on s’ensenyarà una dansa que es balla a la Festa del Vilamagore.

Acta de la reunió del Consell Escolar de l’Escola Torre Roja

Data: 19 de novembre de 2019

Horari: 16.45

Lloc: Sala de professors

Acords

 1. Queda aprovada la memòria del curs 2018-2019
 2. S’aprova el Pla de Treball del curs 2019-2020.
 3. S’informa a tots els membre del Consell Escolar del resultat de les proves d’avaluació internes i externes del Centre.
 4. S’informa al consell escolar de tota la planificació pel curs 2019-2020 (sortides, activitats extraescolars, quotes menjador, projectes nous, quota voluntària de material fungible…)
 5. S’informa a tots els membres del Consell Escolar el resultat del simulacre d’evacuació del Centre, el qual ha obtingut una valoració positiva.
 6. Queden aprovades les esmenes de tots els documents del Centre.
 7. S’aprova la proposta de començar un projecte de l’espai de lleure de menjador, conjuntament amb l’AMPA.
 8. S’informa a tots els membres del Consell Escolar de l’obertura de l’Instagram i Facebook de l’Escola per tal que les famílies puguin seguir les activitats dels seus fills.