Protocol davant la detecció d’un cas

En cas que un alumne/a presenti símptomes estant a l’escola, es seguiran els següents passos:

  1. S’aïlla a l’infant acompanyat d’un adult en un espai habilitat.
  2. S’avisa a la família perquè el vingui a recollir i truqui al CAP.
  3. S’esperen els resultats de la PCR, en cas que sigui necessària.

En cas que es rebi l’avís d’un cas positiu, es seguiran els següents passos:

  1. Quan l’escola rep l’avís de l’alumne/a positiu.
  2. S’aïlla al grup classe, però segueix a l’escola fins finalitzar la jornada.
  3. S’informa a cada una de les famílies, que l’endemà ja no poden assistir a l’escola –> Confinament.
  4. Es passa informe al responsable de CAT-Salut.
  5. L’escola informarà a les famílies quan hagin de venir els infants a fer-se proves PCR.
  6. Les classes continuaran en format online fins al desconfinament.