Available courses

Espai per penjar els diferents recursos relacionats amb l'atenció a la diversitat a l'escola ( plans individuals, adaptacions, informes, materials...)

Espai per penjar les feines que s'han d'anar fent al llarg del curs.

Assessorament d'expressió escrita a l'escola. Equip impulsor