Projectes

Es recullen els diferents projectes del Departament en què ha participat l’escola.

També, els temes treballats, en diferents anys, de l’Eix Transversal.