Impuls de la lectura

Des de fa anys, a l’escola El Serrallo formem lectors.
Per una banda, des de la nova Biblioteca, inaugurada el curs 2010-11, s’organitzen diverses activitats que animen els nostres alumnes a llegir (veure apartat biblioteca).
Per altra banda, des de les tutories, practiquem la lectura en 3 àmbits diferents:

– Aprendre a llegir
– Gaudir de la lectura
– Eina de recerca d’informació

Tot val per practicar la lectura.
A les nostres classes, dediquem mitja hora de lectura cada dia: Tothom sap que de 14,30 a 15h tots els nens i nenes de l’escola llegeixen. Els mestres també. Unes vegades llegim tots junts, d’altres cadascú llegeix el que més li agrada. Sovint, gaudim escoltant la lectura que ens fa una altra persona. Si són els o les mestres qui llegeixen, ho fan posant molt d’èmfasi en la dicció, entonació i velocitat. Així, a través del modelatge, els alumnes aprenen a llegir en veu alta, i això també els ajuda a gaudir més i entendre millor el que estan llegint.
Altres vegades, fem parelles lectores, d’aquesta manera també, entre companys, ens ajudem a estudiar.
Però llegir bé no és suficient. Cal entendre allò que hem llegit. Per això, un cop al mes, aproximadament i segons els nivells, fem tallers específics de lectura comprensiva. Llegim textos diversos ( des del conte tradicional fins a la cartellera del cine, passant per l’horari d’autobusos o un poema, o les instruccions d’un joc) i desprès expliquem allò que hem llegit. Així, també aprenem a treure les idees principals d’un text, a resumir-lo o a esquematitzar-lo.

Així, millorem cada dia en la nostra pràctica lectora.