INFORMACIÓ CURS 2021 – 2022

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Enguany hi haurà eleccions al Consell Escolar per renovar membres del sector pares/mares i mestres.
Tota la documentació, informació i cens electoral el trobareu al panell d’anuncis del hall a l’entrada principal.
Tot seguit us presentem el calendari:

b7003641@xtec.cat / 972840927