Projecte educatiu

Actualment l’equip directiu i el claustre de mestres de l’escola Sant Salvador estem en procès de fer canvis i reestructurant el nostre Projecte Educatiu.