Calendari

Horari Escolar: De 8:30 a 12 i de 3 a 4:30 excepte els dies de jornada intensiva, de 8:30 a 12:30.