Xarxa de Competències Bàsiques

L’escola Sant Joan forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques del Departament d’Ensenyament des del curs 2017-2018. La Xarxa CB està constituïda, actualment, per 450 escoles i instituts de Catalunya organitzats en 10 xarxes territorials. Nosaltres som a la Xarxa Territorial 3 amb altres 36 centres de Primària i Secundària d’Osona i del Berguedà.


La Xarxa de Competències Bàsiques la formen grups de docents que reflexionen i actuen en equip per transformar l’escola en un espai que afavoreixi l’aprenentatge, que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació.

Què fem a la Xarxa de Competències Bàsiques?
 • Promovem la creació d’espais pedagògics en el si dels centres per empoderar els equips docents.
 • Fomentem l’intercanvi d’experiències i la creació de sabers compartits
 • Compartim un modalitat de formació docent entre iguals i en xarxa, per millorar els aprenentatges de l’alumnat.

Per què ho fem?

 • Perquè volem afavorir que tots els alumnes aprenguin més i millor.
 • Perquè creiem que l’alumne ha de ser el protagonista del seu aprenentatge.
 • Perquè entenem l’avaluació com un procés útil per aprendre.
 • Perquè sabem que treballant en equip s’aprèn més i millor.
 • Perquè, en un món global, s’ha d’afavorir l’adquisició d’aprenentatges autèntics, no fragmentats.
 • Perquè, en un món canviant, volem fomentar la iniciativa, l’esperit crític, la creativitat i el gust per aprendre.
 • Perquè volem que els nostres alumnes siguin competents per continuar aprenent al llarg de tota la vida.
 • Perquè sabem que cada alumne és únic i tenim altes expectatives per a tots i cadascun d’ells.