Termòmetre Lingüístic

Què és el termòmetre lingüístic?

És un instrument d’observació amb consistència pedagògica elaborat conjuntament per experts i mestres en actiu.

El Termòmetre lingüístic és una prova de diagnòstic pedagògic de la competència lingüística, per a infants de 5 a 6 anys, concebuda, dissenyada i creada per la Societat Catalana de Pedagogia amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament, amb el mecenatge del Grup Promotor Santillana i el suport de la Fundació Lluís Carulla.

Aquesta prova és una bona eina per a valorar l’expressió oral dels alumnes en aquestes edats. El llenguatge oral és fonamental en l’aprenentatge i en el desenvolupament global del nen i és important saber en quin nivell estan els alumnes per afavorir al màxim la seva evolució, com abans s’intervingui millor.

La prova es realitza a partir d’unes làmines. Amb aquestes làmines es valora la fonètica, la memòria auditiva, el vocabulari i l’expressió espontània.

Per què l’escola ha participat en el termòmetre lingüístic?

Des de l’escola s’ha vist la necessitat de treballar l’expressió oral partint d’una bona valoració  del nivell de llenguatge oral dels alumnes, perquè a partir d’aquest diagnòstic inicial, es poden planificar i programar les activitats d’aprenentatge que ajudin a afavorir l’evolució del llenguatge oral, partint de les individualitats de cada alumne.

El curs passat vam participar en el termòmetre lingüístic juntament amb altres escoles de Catalunya. Es va poder passar la prova als alumnes de P5 i, d’aquestes proves, s’ha pogut extreure conclusions interessants de quines necessitats hi havia i començar a pensar de quina forma cal treballar l’expressió oral a les aules.

Aquest curs seguirem en el projecte del termòmetre lingüístic utilitzant-lo com a eina de diagnòstic i també com a eina d’autoavaluació per a valorar com treballem els mestres el llenguatge oral i, a partir d’aquí, fer els canvis necessaris per afavorir al màxim el treball del llenguatge oral a les aules, un treball que cal dur a terme des d’infantil a primària.