LES CLASSES ES MUDEN DE ROIG I DE GROC

Les zebres i els lloros ens hem arremangat per guarnir la classe amb els colors de la tardor i és que ben aviat celebrarem la Castanyada i volem tenir-ho tot ben bonic per a la festa!