PREINSCRIPCIÓ // MATRÍCULA // OFERTA DE PLACES

CALENDARI  DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2020-2021

 

Preinscripció : Telemàtica del 13 al 22 de maig de 2020.

Es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online a través del portal preinscripcio.gencat.cat

S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. a8040382@xtec.cat

En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta.

CODI CENTRE: Escola Mercè Rodoreda 08040382

 

Presencial del 19 al 22 de maig de 2020. Horari: matí de 9 h a 13h(amb cita prèvia)

 

TLF. 933929975 / 687257099 / 619624888

 

MatrículaDEL 13 al 17  DE JULIOLHorari: de 9 a 13h. (amb cita prèvia)

Per qualsevol consulta dirigiu-vos a l’OME (Oficina Municipal d’Escolarització) amb cita prèvia: 

Rambla Sant Sebastià, 100. Telèfon 93 462 40 58. 

Per consultar les escoles que us pertoquen segons Àrees Territorials d’influència: www.gramenet.cat/educacio

————————————————————————————————————————————————————————

DOCUMENTACIÓ  PER  FER LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL

SOL·LICITUD EMPLENADA I SIGNADA, ACOMPANYADA DE:

sol·licitud_preins2021 

En cas de no poder-la imprimir, passeu per l’escola el dia 18 de maig.

A) Documentació identificativa (s’ha de presentar en tots els casos)

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare i mare, o tutor/a) 
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna, si en té
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l´alumne o alumna.

B) Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat 

(original i fotocòpia de cada document):

 • CRITERIS GENERALS: certificat de l’empresa per proximitat del lloc de treball / certificat de renda mínima d’inserció o renda garantida /certificat de discapacitat alumne/a i familiars /
 • CRITERIS COMPLEMENTARIS: carnet de família nombrosa / carnet de família monoparental / 

BAREM  ESTABLERT:

 • Germans escolaritzats al centre: 40 punts
 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a: 30 punts
 • Proximitat del lloc de treball del pare o mare: 20 punts
 • Domicili habitual en el mateix municipi però no proper al centre: 10 punts
 • Pare o mare beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, o equivalent, o renda garantida: 10 punts
 • Discapacitat de l’alumne/a, germà/germana, pare o mare, igual o superior al 33%: 10 punts
 • Família nombrosa o monoparental: 15 punts

 

OFERTA DE PLACES 2020 2021

⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑

En aquest enllaç podeu saber l’oferta de places de l’escola.