Informació beques menjador

Benvolguts, benvolgudes,

L’AMB ens ha informat que hi ha un endarreriment en la resolució de les sol·licituds i es preveu que fins  ben entrat l’octubre no hi hagi la comunicació a les escoles i a les famílies del resultat de la concessió o no de les beques.

 L’Ajuntament ha pres la decisió que totes les famílies que han fet la demanda de beca tinguin l’ajut de menjador fins el moment que hi hagi la resolució d’aquesta.

Quan es resolgui es produiran dos situacions:

  1. Que la família tingui l’ajuda, amb la qual cosa l’AMB pagarà amb efectes retroactius des del 14 de setembre.

2. Que els menors que hagin demanat i que no tingui l’ajut, en aquests casos, el dia següent deixaran de rebre l’ajuda municipal.

Fins el moment de la resolució  tots els que hagin demanat la beca de menjador es poden quedar a utilitzar el servei.

Prèviament, heu de realitzar la inscripció a la coordinadora de menjador:  Loida 635095527