G Suite per l’Educació a l’escola Mercè Rodoreda

Benvolgudes famílies

Des de l’escola Mercè Rodoreda s’ha apostat per la implantació de G Suite per l’Educació que Google ofereix als centres educatius. Són un conjunt d’ apps que faciliten la gestió de classes, la col·laboració, l’emmagatzematge i les comunicacions.

El centre implantarà aquest Entorn Virtual d’Aprenentatge en un primer moment als alumnes de 3r, 4t, 5è i  6è de primària.

Per poder treballar amb el G Suite per l’Educació els alumnes disposen d’un compte de correu, que serà del tipus: 90jmartin@esc-mercerodoreda.cat. Aquest compte de correu estarà format per les dues últimes xifres de l’any de naixement la primera lletra del nom i el cognom, seguit del @ esc-mercerodoreda.cat.

Aquests comptes són administrats per l’escola, no funcionen com a correus externs al centre i seran eliminats un cop que l’alumne acabi la primària.