Els espais de l’escola

Els espais de l’escola: interiors

Recentment, la incorporació de l’aprenentatge per competències en el currículum ha aportat canvis metodològics i organitzatius en els centres. Les noves metodologies posen l’alumnat en el centre de l’aprenentatge i obliguen a repensar tant les estratègies d’ensenyament-aprenentatge com els aspectes relacionats amb el temps i els espais.

L’espai esdevé determinant per aconseguir els objectius educatius proposats ja que quan aquest ambient físic genera benestar està facilitant que s’hi produeixi aprenentatge. És per això que els referents pedagògics coincideixen a dir que l’espai d’aprenentatge ha de ser polivalent, accessible, polisensorial, vivencial, saludable, comunitari i estètic.

Des de l’escola, procurem tenir-ho molt en compte, sobretot gràcies a que comptem amb unes instal·lacions molt grans que ens permeten desenvolupar els diferents projectes educatius que tenim. Alguns d’aquests espais són: aules d’infantil i de primària molt espaioses, aules per a fer diferents especialitats com: anglès, música, educació especial,… també espais que ens permeten realitzar activitats concretes com són: tallers, informàtica, laboratori, robòtica, biblioteques, sala gran amb escenari per a fer teatre, etc. A més, a l’escola tenim menjador amb cuina pròpia per a tots aquells alumnes que s’hagin de quedar a dinar.

Els espais de l’escola: exteriors

Els espais escolars són factors clau en l’aprenentatge i a l’escola tenim la gran sort de comptar amb unes instal·lacions molt grans, tant a nivell exterior com interior, ja que tenim dos edificis ubicats dins d’un gran recinte.

Cal tenir present que una educació integral promou la descoberta dels espais que envolten l’escola més enllà de l’edifici. Per això és interessant tenir en compte que l’entorn pot esdevenir un complement molt útil per generar aprenentatges.

Comptem amb diferents espais exteriors per realitzar moltes de les activitats pedagògiques que formen part del nostre projecte educatiu, com la investigació, l’observació directe, les jornades esportives, les celebracions festives entre moltes altres. Alguns d’aquests espais són el pati d’infantil, el pati de primària, el porxo, les pistes esportives, l’odeó,  l’hort i el bosc.