Els nostres trets d’identitat

A l’@escolaRocafonda, als alumnes, els presentem preguntes, els guiem, insinuem, donem petites pistes… Ja que a través de la tasca educativa de cada dia, volem que sàpiguen buscar on trobar les respostes, que puguin relacionar, interactuar, investigar, confrontar, demanar ajut a persones més expertes, que respectin les opinions de tothom, que siguin crítics, que valorin l’esforç i que no es rendeixin fàcilment, per tal de que vagin construint el seu propi aprenentatge.

El pati d’infantil

El pati de l’escola és un espai de joc, de moviment, de relacions, de descobriments, experiments…En definitiva; el pati és un espai d’aprenentatge. #educacioinfantil #patiescolar #aprenentatge #joclliure

Música a l’escola

L’educació musical juga un paper fonamental a la formació integral dels infants: amplia la seva capacitat de percepció auditiva, afavoreix l’expressió de sentiments i emocions, estimula la creativitat, els ajuda a gaudir de l’entorn sonor i de la cultura musical, és una eina per a treballar el coneixement i domini corporal, fins i tot pot ser un instrument per a millorar la timidesa o la capacitat de concentració i relaxació. És per això que a l’@escolaRocafonda li donem molta importància tot participant en diferents programes com són L’escola orquestral de Mataró, el programa flabiols a l’escola, cantània, la Clika, fem dansa, i un llarg etc.

Taller de modelatge

Avui, en el taller de modelatge, els alumnes han gaudit moltíssim tot manipulant i creant amb el fang.

Psicomotricitat

Entenem la psicomotricitat com les estretes relacions que existeixen entre el cos, les emocions i el pensament. Existint una permanent relació entre unes i altres. A l’@escolaRocafonda la practica psicomotriu es basa en la metodologia de Bernard Aucouturier, on es valora que el joc espontani de l’infant proporciona una unió permanent entre les sensacions de la tonicitat, de les emocions i del pensament inconscient. El joc dóna seguretat a l’infant i li permet posar-se en relació amb ell/ella mateix/xa i el món exterior.

Taller de construcció

A partir del taller de construcció es desenvolupen les habilitats motrius, però també permet afavorir l’adquisició de conceptes relacionats amb la visió espacial, el tamany, la mesura, les formes… Però sobretot, és un estona en que s’afavoreix compartir el joc amb els companys/es, les relacions socials, el treball en equip, i la participació vers un objectiu comú!

Dia de les llengües maternes

🗣El dia 21 de febrer és el dia de les llengües maternes. A l’escola ho hem volgut celebrar fent un petit tastet de paraules, contes i cançons en les llengües de les nostres famílies! Ha estat fantàstic compartir-ho entre tots i totes! #DiaDeLaLlenguaMaterna

Mediació i convivència

Els valors i les emocions són la base de l’educació de qualsevol persona, i a l’escola no els deixem de banda ni els treballem només el dia del DENIP. En el dia a dia i d’una manera transversal, el treball de les emocions i dels valors de convivència es reflecteix en les activitats i en les actituds que formen part del bon clima escolar del centre. A partir del racó de la Pau, de les assemblees, de la mediació entre iguals, tutories, debats,… aprenem que és important expressar les nostres opinions, escoltar les dels altres, argumentar el que pensem, posicionar-nos, dialogar. Tot de forma respectuosa i acceptant el que diuen els altres.