Representa el Consell Escolar. El Consell escolar escull dins dels seus membres dels diferents estaments els representants legals perquè puguin reunir-se i prendre decisions en ple dret, com marca el NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre) i la Llei.