És un equip de professionals del centre, pares i mares que treballen per la coordinació del servei de menjador amb l’objectiu de fer una gestió compartida, des del lloc que ocupa cadascú, per consolidar i millorar el projecte d’escola. A la vegada han d’acomplir els encàrrecs del Consell escolar i proposar idees de millora.