És l’equip de professionals del centre, pares i mares que treballen per organitzar les festes de l’escola amb la finalitat de coordinar, programar i executar el calendari festiu tradicional de l’escola. També ajuden, organitzen i canalitzen la participació de les famílies en les festes. A la vegada han d’acomplir els encàrrecs del Consell escolar i proposar idees de millora.