Baules d’Aules

Què vol dir ser baula d’aula?

El baula de la classe representa a les famílies del seu curs i manté un contacte freqüent amb elles, donant  informació.  

Com a representant de les famílies del nivell, en cas d’una qüestió col·lectiva, el baula fa de pont entre els cotutors i les famílies. 

Funcions del baula d’aula?

  •  Traspassa la informació per una bona comunicació
  •  Potencia la participació i la integració en la dinàmica del centre.
  • Trasllada propostes/necessitats a la Junta
  • Col·labora per donar suport a les activitats que es vagin planificant.
  • Acull a les famílies nouvingudes informant-les del  funcionament de l’App

 LA FIGURA DELS BAULES ÉS CLAU PER GARANTIR UNA BONA COMUNICACIÓ.

Amb els altres baules:

Un cop a inici de curs es troben per posar en comú les funcions a dur a terme  i un cop a final de curs es troben per fer valoracions i proposar aspectes de millora.

Què no fa un baula d’aula?

No ha d’intervenir entre la relació personal d’un alumne i els seus pares, amb el tutor/a  o la direcció del centre.

No intervé en qüestions pedagògiques dels Mestres, recomanarà sempre a les famílies dirigir-se directament als/les mestres tutors/tutores .

En grups no oficials de mòbil, intervindrà per canalitzar les problemàtiques per les vies oficials.

 

La figura del baula daula no esta pensada per ‘’obrir fronts datac ‘’ sinó per ‘’construir ponts dunió’’