Racons

El pas de l’alumnat d’EI5 a CI-I és un canvi d’etapa que implica un gran salt en el procés d’aprenentatge de l’alumnat. Des de fa temps, el centre buscava una manera d’acostar aquests dos nivells per tal d’aconseguir un canvi més progressiu i també de beneficiar-se mútuament. Els Racons d’aprenentatge de llengua i matemàtiques entre aquests dos nivells ha estat el canvi metodològic que ens ho ha permès.

Metodologia

Els Racons d’aprenentatge són una proposta metodològica a través de la qual es delimiten dins d’una mateixa aula diferents espais on l’alumnat pot realitzar, organitzat en grups, diferents activitats. Aquesta metodologia permet oferir a l’alumnat propostes variades que permeten un treball més autònom i d’acord amb el moment en el qual es troba el seu aprenentatge.

En el nostre cas es treballen de la següent manera:

Composició dels grups

Es treballa amb grups reduïts (tres grups sorgits de dos grups aula) i heterogenis, amb alumnat d’EI5 i CI-I.

Distribució i espais

S’utilitzen tres espais en els quals hi ha el material que es troba a l’aula en caixes i és l’alumnat qui va canviant el seu lloc de treball (roda de tres setmanes):
– AULA D’EI5: lectura, traç i numeració
– AULA DE CI-I: escriptura, geometria i lògica
– AULA ANNEXA: traç, càlcul i problemes