Ambients

Aquesta metodologia és una iniciativa de l’equip docent d’aquesta etapa i forma part del projecte educatiu de centre. Ha estat una tasca continua de pensar, organitzar i debatre la forma de fer realitat aquest nou projecte que finalment s’ha iniciat aquest mes de gener.

En què consisteix aquesta metodologia?

El treball mitjançant els ambients d’aprenentatge consisteix, bàsicament, en una manera diferent d’organitzar els alumnes, l’espai i els materials per tal de propiciar i construir un lloc d’aprenentatge que sorgeixi espontàniament. En aquest ambient el nen és el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge. El paper del mestre és secundari i es basa fonamentalment en organitzar i afavorir aquest aprenentatge. Mitjançant aquesta orientació pedagògica volem que els alumnes participin d’una manera més activa, lliure, constructiva i creativa del seu aprenentatge escolar i de creixement com a persona.

Com l’apliquem?

Es fan dues sessions setmanals de tardes (dimarts i dijous) durant les quals els nens i les nenes escullen el món que volen visitar. Cada aula és un món on se’ls permet manipular, experimentar, crear i gaudir lliurement . D’aquesta manera, troben i formen part del món dels artistes, dels constructors, de les paraules, dels científics i del món real vist per un forat.

Ja portem gairebé un mes d’ ambients instaurats i malgrat que en el dia a dia van sorgint nous aspectes a revisar la veritat és que el centre n’està fent una valoració molt positiva. És per això que volem agrair tant a l’ AMPA, com a l’ Ajuntament, com als pares i mares dels nens d’ infantil la manera com heu atès les nostres demandes i heu respòs portant material de casa, confeccionant i invertint en allò que ens feia falta. Moltes gràcies a tots, és molt satisfactori saber que podem comptar amb vosaltres a l’ hora de dur a terme nous projectes pel bé dels vostres fills.