Altres activitats

 • Activitats de la Diputació de Descoberta de l’entorn (3r i 5è)
 • Curs de sardanes de la Diputació (CM-I i CS-I)
 • Educació Viària (Policia Municipal de Pals) (D’EI-5 a 6è)
 • Activitat de la Diputació “Mosquit tigre” (CS)
 • Participació en el concurs literari “llapis de St. Jordi” (CM i CS)
 • Piscina Municipal de Palafrugell (CI)
 • Tallers internivells (EI i PRI)
 • Tallers al centre relacionats amb el projecte interdisciplinari
 • Activitat “El quadre del trimestre” (EI i PRI)
 • Activitats relacionades amb l’Escola Verda i reciclatge. L’Hort escolar
 • Activitats de coneixement del poble (EI i PRI)
 • Participació a les activitats del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter
 • Sortides escolars i colònies
 • Visites a la biblioteca de Pals
 • Setmana del protagonista a EI-4
 • SEP Tecnològic (CS)