Pla Tac (TAC)

El Pla Tac del nostre centre és una estratègia amb un procés de planificació de les noves tecnologies per millorar els resultats educatius dels nostres alumnes.

El Pla TAC és un instrument per formalitzar la gestió de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del Projecte Educatiu, és a dir, com una forma de direcció on la presa de decisions es fa a partir de la responsabilitat compartida en diferents àmbits: equip directiu, coordinació pedagògica, coordinador o coordinadora TAC o comissió TAC, consell escolar, AMPA, etc. És a dir, que la concepció i l’aplicació del Pla es va gestionant per tal d’involucrar tota la comunitat educativa, però la funció de l’equip directiu és clarament de lideratge i d’impuls de tot el procés.

El Pla TAC estableix unes directrius clares per assegurar la competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica. El projecte d’implementació de les tecnologies ha de ser un compromís entre el desitjable i el possible i sobretot ha de ser compatible i coherent amb el projecte educatiu del centre. És també molt important que tothom s’involucri en el desenvolupament del projecte.

FORMULARI INCIDÈNCIES TAC