Projecte de convivència

En el marc d’una societat tecnològicament complexa, culturalment diversa, socialment líquida, amb canvis permanents, importants moviments migratoris i noves i preocupants formes d’exclusió, entenem la convivència, no la simple coexistència, com la necessària relació entre persones basada en xarxes de sentit compartit.

L’escola és el reflex de la societat i, alhora, és un espai privilegiat on tots els ciutadans i ciutadanes adquireixen uns coneixements i uns hàbits de socialització i de relació amb els altres. Un dels seus objectius bàsics ha de ser ensenyar i aprendre a viure i conviure; ha de
fomentar i liderar la convivència, tant a l’interior del centre educatiu com al seu entorn immediat.

Projecte de Convivència