Questionari per treballar la diversitat lingüístca