Help with Search courses

Aquesta proposta de Formació Interna de Centre està orientada a la millora de la didàctica de la lectura i dels resultats dels alumnes en els centres educatius d’educació infantil i primària en cinc elements, conceptuals i metodològics, que s’han considerat fonamentals:

1. Competència lectora i desenvolupament competencial de la lectura

2. Procés lector i les estratègies de comprensió lectora

3. Hàbit lector: foment i biblioteca d’aula

4. Llegir per aprendre

5. Procediments de descodificació

Aquesta selecció no exhaureix, però, la relació d’aspectes relacionats amb la millora del tractament didàctic de la lectura i dels resultats dels alumnes que caldria abordar. S’han deixat de banda, de moment, aspectes tan importants com el marc legal de la lectura i els seus components curriculars, la lectura expressiva, la fluïdesa lectora, la competència informacional, l’avaluació formadora i formativa de les fases de lectura i de la comprensió lectora, l’autoconcepte lector, la lectura i les famílies, la lectura a les àrees curriculars, la lectura crítica, etc.