Projectes

Els projectes són una forma ideal per a fomentar la motivació i la participació dels nostres alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge.  Partint dels seus interessos, investiguem i treballem de manera global i col·laborativa.  Voleu saber més coses d’aquesta metodologia d’aprenentatge?