Trets d’identitat

Al Pont de la Cadena volem acompanyar als nostres infants perquè assoleixin:

 • El valor de l’esforç, de tenir ganes d’aprendre, de no defallir davant les dificultats.
 • La solidaritat, envers als altres, de saber treballar en equip i entendre que per socialitzar-te, és clau ser respectuós amb els altres.
 • La llibertat, tant de pensaments com idees, que les puguin defensar amb arguments i donant eines per a treballar en la participació col·lectiva i entendre que per conviure s’ha de respectar tots els punts de vista diferents.
 • Els principis democràtics, on elles i ells siguin partícips de la vida a l’escola, que tinguin veu i vot i això els ajudi a que tot l’aprenentatge sigui més significatiu.
 • La seva autonomia.
 • El desenvolupament integral, entenent-ne la individualitat de cada un i respectant-ne el ritme de desenvolupament.

 

També treballem perquè siguin competents en:

 • Elaborar, reproduir, interpretar qualsevol tipologia textual en llengua catalana, castellana i anglesa
 • Adquirir una bona expressió oral
 • La resolució d’operacions bàsiques i problemes matemàtics
 • El desenvolupament de les habilitats socials, de relació, cooperació i solidaritat.
 • Aprendre a aprendre.
 • Tenir un bon fonament per a ser feliços.