Espais, projectes i tallers

Espais d’aprenentatge

En els espais d’aprenentatge les nenes i els nens es distribueixen en grups de cinc o sis infants i la mestra els proposa activitats concretes relacionades amb els diferents àmbits d’aprenentatge. Algunes d’aquestes activitats les poden fer de manera més autònoma i d’altres les fan amb l’ajuda de la mestra, així que pot treballar amb un grup més reduït d’infants i adaptar-se a les seves necessitats d’aprenentatge.

Projectes

El treball per projectes permet que cada infant potenciï les seves capacitats individuals i desenvolupi habilitats per ser competent i resoldre els reptes que se li plantegin. Permet treballar sobre vivències i experiències reals que interessen i motiven als infants. Ells formen part de manera activa durant tot el procés de planificació: s’organitzen, cerquen la informació, resolen els reptes, extreuen unes conclusions, etc. Desenvolupen la capacitat de pensar, ser crítics i reflexius.

A l’escola, alguns projectes són fixes (nom de la classe, inici de curs, festes…) i altres surten dels interessos dels alumnes.

 

Espais internivells i tallers

Els espais internivells a infantil es fan en dues sessions d’hora i mitja a la setmana. A Primària passen a fer-se en una sessió d’hora i mitja setmanal. En aquestes sessions es fan grups reduïts formats per infants del mateix cicle i es potencien estructures artístiques, de llenguatge, expressió corporal, tecnològiques, treball a l’hort, etc.